Stäng meny

Vita käppar (teknikkäppar)

ISO-Kod: 123903 Vita käppar (teknikkäppar)

 

Hjälpmedel som används av personer med synskada för att orientera sig i omgivningen


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov att underlätta förflyttning och orientering och med sin vita färg tydliggöra synskadan för omgivningen.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

För aktuellt sortiment, kontakta syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803