Stäng meny

Rullstolar manuella vårdarmanövrerade

ISO-Kod: 122218 Rullstolar manuella vårdarmanövrerade


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning inomhus måste kompenseras med rullstol.
Personen har behov av möjlighet till lägesändring samt anpassningsmöjligheter avseende sittegenskaper.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803