Stäng meny

Hand-handledsortos

ISO-Kod: 060612 Hand-handledsortos

 

Ortoser som omfattar handleden och hela eller delar av handen


Förskrivare:

Arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med behov av smärtlindring, fixation eller korrigering av en nedsatt eller förlorad funktion i hand/handled för att möjliggöra förflyttning inomhus.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803