Stäng meny

Fotortoser

ISO-Kod: 061206 Fotortoser

 

Ortoser som omfattar hela eller delar av foten. Här ingår t.ex. ortopediska inlägg och insatser till skor, kuddar, hålfotsstöd, häldynor och hälskydd.


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med behov av smärtlindring, fixation eller korrigering av en nedsatt eller förlorad funktion i foten för att möjliggöra förflyttning i bostaden.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803