Stäng meny

Fotledsortoser

ISO-Kod: 061206 Fotledsortoser

 

Ortoser som omfattar fotleden och hela eller delar av foten


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med behov av smärtlindring, fixation eller korrigering av en nedsatt eller förlorad funktion i fotleden för att möjliggöra förflyttning i bostaden.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803