Stäng meny

Akustiska ledfyrar

ISO-Kod: 123909 Akustiska ledfyrar

 

Hjälpmedel, som ger ifrån sig ett ljud eller ett meddelande, för att personer med synnedsättning ska få hjälp att orientera sig.


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov av ljudsignal som markerar riktning för att underlätta orientering till utvald plats.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Vid behov av förflyttning mellan flera olika platser kan fler än en akustisk ledfyr förskrivas.t

Brukarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment, kontakta syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803