Stäng meny

Sonder

ISO-Kod: 150930 Sonder

 

Rör som möjliggör att flytande föda kan föras direkt in i kroppen.


Förskrivare:

Läkare.

Kriterier:

Person med nedsatt förmåga att äta och dricka som, helt eller delvis, inte kan tillgodose sitt energi- och näringsbehov genom intag av föda genom munnen.

Egenavgift:

För sonder:
Ingen egenavgift

För aggregat till sondmatning:
För barn/ungdom till och med 19 år, ingen egenavgift
För vuxna från och med 20 år boende i ordinärt boende, 30% av priset på respektive apotek

Kommentar:

Tillbehör som aggregat för sondmatning förskrivs av läkare, dietist.
Tillbehör som sondmatningsspruta och liknande förskrivs av distriktssköterska eller sjuksköterska barnmottagning/specialistmottagning.

Hjälpmedel:

För vuxna från och med 20 år, kontakta distriktssköterska eller aktuell specialistmottagning.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803