Stäng meny

Injektionskanyler, engångs

ISO-Kod: 041915 Injektionskanyler, engångs


Förskrivare:

Läkare, diabetessköterska och distriktssköterska.

Kriterier:

Person med behov av insulininjektioner.

Person med hormonrubbningar/brister som kräver specifik injektionsbehandling.

Egenavgift:

Ingen.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta diabetesmottagningen eller diabetessköterska på vårdcentral.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803