Stäng meny

Personliga nödlarm

ISO-Kod: 222718 Personliga nödlarm

 

Hjälpmedel som antingen sätts igång av användaren själv eller aktiveras automatiskt i händelse av en personlig nödsituation. Här ingår t.ex. insulinlarm, anfallslarm för epileptiker och fallandelarm.


Förskrivare:

Arbetsterapeut i samråd med behandlande läkare.

Kriterier:

Person med epilepsi som har behov att påkalla annan persons uppmärksamhet.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Epilepsilarm är alltid ett personligt förskrivet hjälpmedel och kan aldrig vara ett verksamhetsansvar.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803