Stäng meny

Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak

ISO-Kod: 123612 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som inte klarar överflyttningar på annat sätt.

Stationär lyft kan förskrivas vid varaktiga behov när hjullyft inte tillgodoser användarens behov exempelvis när hjullyft inte kan användas av utrymmesskäl eller för att möjliggöra självständig förflyttning.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Lyftsele och galge ska alltid utprovas individuellt.

Användarens ansvar:

Återställa efter nedmontering.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803