Stäng meny

Hjullyftar för överflyttning av en stående person

ISO-Kod: 123604 Hjullyftar för överflyttning av en stående person


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som inte klarar överflyttning på annat sätt men som kan medverka aktivt i förflyttningen.

Egenavgift:

Ingen.

Dubbelutrustning:

Kan, efter behovsbedömning, förekomma för barn med dubbelt boende.

Kommentar:

Lyftsele ska alltid provas ut individuellt.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803