Stäng meny

Ortopediska skor för att lägga till längd till ben och fot

ISO-Kod: 063318 Ortopediska skor för att lägga till längd till ben och fot


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut habiliteringen.

Kriterier:

Person med benlängdsskillnad som medför behov av att korrigera för detta.

Person med olikstora fötter minst två storlekars skillnad på fötterna.

Egenavgift:

500 kr styck eller 1000 kr per par.
Ingår ej i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kommentar:

Maximalt två par skor per år.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803